WWFT melding

Als ondernemer bent u vast al bekend met de WWFT, oftewel de wet ter voorkoming van witwassing en financiering van terrorisme. Maar wist u al dat deze wet sinds januari 2020 is aangescherpt? Deze aanscherping houdt in dat u aan extra verplichtingen dient te voldoen. Onder andere houdt dit in dat u een WWFT melding moet doen wanneer u signaleert dat een transactie of zakenpartner als dubieus aangemerkt kan worden. Lees hier hoe dit zit. 

De WWFT

De WWFT is in het leven geroepen om witwassing, financiering van terrorisme en andere financiële criminaliteit op te sporen en tegen te gaan. Dat werkt zo: elke ondernemer in de financiële sector is nu verplicht diens klantenbestand te screenen. Zo dient er gecontroleerd te worden of er geen sprake is van identiteitsfraude bijvoorbeeld. Ook transacties dienen te worden gecontroleerd. Wordt er geconstateerd dat er sprake is van malafide bezigheden, dan is de ondernemer verplicht een WWFT melding te doen. Doet u dit niet, dan bent u strafbaar en kan dit vervelende consequenties hebben. Vanuit de WWFT kan een boete worden opgelegd bijvoorbeeld. Zelfs strafrechtelijke vervolging is een reële mogelijkheid. Maar daarnaast levert het ook de nodige imagoschade op wanneer blijkt dat een onderneming heeft meegewerkt aan dubieuze praktijken. U wilt immers niet bekendstaan als iemand die zaken doet met verdachte partijen. Bovendien kan de onderneming zelf financiële schade oplopen. Reden genoeg om de WWFT serieus te nemen en mee te werken aan de bestrijding van financiële criminaliteit. 

Wanneer een WWFT melding doen?

Hoe kom je er nu achter of een zakenrelatie of transactie niet te vertrouwen is? Kunstmatige intelligentie heeft de WWFT handen en voeten gegeven. Middels speciale software kunnen illegale praktijken worden opgespoord. Zo kan de identiteit van de cliënt worden geverifieerd bijvoorbeeld. Komt uit het systeem naar voren dat er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering, dan krijgt de ondernemer hier een duidelijke melding van. Op dat moment bent u verplicht deze informatie door te geven aan de overheid. Het grote voordeel van deze geautomatiseerde screening is dat de ondernemer hier zelf niet verantwoordelijk voor is. Dit bespaart een hoop moeite en tijd, en bovendien weet de ondernemer zo zeker dat die zich aan de WWFT houdt. Daarmee worden ondernemersrisico’s flink verminderd en blijft uw integriteit en die van de onderneming intact.

Categorieën: Diensten

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *